Markanläggning i Söderhamn

Vi utför alla entreprenadarbeten som tänkas kan. 


Behöver du en ny grund, dränera runt huset eller anlägga en gräsmatta? 


Eller vatten och avlopp? Från saltvatten/havsvatten till dricksvatten av högsta kvalité - se Östersjöpaketet!


Alla entreprenadarbeten är vardag för oss!


Kom ihåg ROT-avdraget - många av våra tjänster är så kallade ROT-jobb. Klicka här för mer information.

 • Anläggning väg/gång
 • Avloppsanläggning
 • Bergsprängning
 • Betongarbeten
 • Brunnsgrävning
 • Dagvatten/spillvatten
 • Damm - grävning av
 • Dikesgrävning / skyddsdikning
 • Dränering (fuktproblem) - byggnader
 • Dränering - trädgårdar
 • Entrétrappor
 • Gräsmatta -anläggning av
 • Husgrund - förberedelse/gjutning
 • Infiltrationsanläggning
 • Isolering/membranisolering
 • Marksten
 • Murar - trädgårdsmurar/stödmurar
 • Platta - läggning av
 • Plattläggning
 • Poolgrävning & anläggning
 • Rör/kabelgrävning
 • Septiktank
 • Snöröjning
 • Stenarbeten
 • Stenläggning - gångar, infarter, uteplatser
 • Stubborttagning
 • Tomtplanering
 • Transport
 • Trekammarbrunnar
 • Trädfällning
 • Vatten & Avlopp

Samarbetspartner:

wixner

Kolla innan du gräver och på så sätt skydda ledningar på din tomt:

ledningskollen