Entreprenad, markanläggning
och dränering i Söderhamn

Östersjöpaketet -från hav till dricksvatten!

Avsaltning av saltvatten till hushålls- och dricksvatten. Avsaltningsanläggningar utvecklade och tillverkade
med membranteknik s.k. omvänd osmos. Våra produkter är både för privat och professionellt bruk.
Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss