KUNSKAP & PRECISION
FRÅN GRUNDEN

KUNSKAP & PRECISION
FRÅN GRUNDEN

KUNSKAP & PRECISION
FRÅN GRUNDEN

Bo Liw Gräv-och Vattenteknik AB i Söderhamn

Bo Liw Gräv-och Vattenteknik AB utför entreprenader som omfattar anläggning av: trädgårdar, lekplatser, plattor, marksten, husgrunder, dränering, avlopp mm.

  • Anläggning väg/gång
  • Avloppsanläggning
  • Bergsprängning
  • Betongarbeten
  • Brunnsgrävning
  • Dagvatten/spillvatten 
  • Klicka här för mer